Rekuperacja

Odzyskiwanie energii termicznej gazów wylotowych i spalin, w celu dalszego jej wykorzystania.