Pompy Ciepła

Urządzenie cieplne – pobiera ciepło o niskiej temperaturze ze środowiska naturalnego (z gruntu, wody lub powietrza) i przy pomocy energii elektrycznej zamienia je na ciepło o wysokiej temperaturze – wykorzystywane do ogrzewania domu i wody użytkowej.

Cennik pomp ciepła firmy PANASONIC

 

 

Cennik pomp ciepła firmy MITSUBISHI